ଏହି ରୋଗ ଗୁଡିକର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ମୁହଁର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ

0

ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ଅର୍ଥାତ ହାଲିଟୋସିସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମୁହଁକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଛନ୍ନ ନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବାଣୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢିଥାଏ , ଯାହା ମୁହଁର ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। myUpchar ଅନୁଯାୟୀ , ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶେଷ ଲାଗିବା , ଦାନ୍ତ ଏବଂ ଜିଭରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପ୍ଲକ , କ୍ୟାଭିଟି କିମ୍ବା ମାଢ଼ିରେ ଫୁଲା କାରଣରୁ ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାର ଅଣ ମୌଖିକ ଚିକିତ୍ସାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମୁହଁରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବାହାରୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୋଗ ଗୁଡିକର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ମଧୁମେହ:- ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ , ମୁହଁର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରୁ ମଧୁମେହର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଇପାରିବ। ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଢି ସହ ଜଡିତ ରୋଗର ବିପଦ ବଢିଥାଏ , ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧୁମେହ ରହିଛି , ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏସିଟନ ଭଳି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିପାରେ। ରକ୍ତରେ କିଟୋନ ସ୍ତର ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ। ମଧୁମେହ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଅର୍ଥାତ ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ସୁଗାର ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମିଳିପାରେ ନାହିଁ , ସେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଚର୍ବିକୁ ଜଳାଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଚର୍ବିକୁ ଶକ୍ତି ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଟୋନ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିଟୋନରେ ଏସିଟନ ରହିଥାଏ , ଯାହା ସେହି ତତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ , ଯାହାକୁ ନଖପାଲିସରେ ରିମୁଭର ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଯଦି ଏସିଟନ ଭଳି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି , ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ରକ୍ତରେ କିଟୋନର ସ୍ତର ବଢିଯାଇଛି।

କିଡନୀ ରୋଗ:-କିଡନୀ ରୋଗ ସହ ଜଡିତ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ଅଟେ। ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ୟୁରିଆର ମାତ୍ରା ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯାଇପାରେ। ସୁସ୍ଥ କିଡନୀ ୟୁରିଆକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ , କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ , ସେତେବେଳେ ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିଡନୀ ରୋଗ କାରଣରୁ ଶରୀରରୁ ମେଟାବୋଲିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ଶୁଖିଲା ପାଟି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ।

ଫୁସଫୁସ , ସାଇନସ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ସଂକ୍ରମଣ:-ଫୁସଫୁସ , ସାଇନସ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ କଫ ବାହାରିଥାଏ , ସେତେବେଳେ ଏହାଦ୍ବାରା ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ। ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ , ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କାଶ ହୋଇଥାଏ , ଯେଉଁ କାରଣରୁ କଫ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ନିମୋନିଆ ମଧ୍ୟ ଫୁସଫୁସରେ ଜୀବାଣୁ କିମ୍ବା ଭୁତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ , ସେତେବେଳେ ବାୟୁ ଥଳି ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଏହା କଫ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।

ଯକୃତ ରୋଗ:-ଯକୃତ ଶ୍ରୀରରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଯକୃତ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରେନାହିଁ , ତେବେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ଟୋକ୍ସିନ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିପାରେ। myUpchar ଅନୁଯାୟୀ , ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ର ଓସଫାଜିଆଲ ରିଫ୍ଲୋକ୍ସ ଡିଜିଜ (GERD) ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଅଟେ। ଏହା ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ , ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଏସିଡ ଖାଦ୍ୟନଳୀରେ ପୁଣିଥରେ ଫେରି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷଣରେ ପ୍ରାୟତଃ ଛାତି ଜଳିବା , ଗଳା ଫୁଳିବା ଭଳି ଅନୁଭବ , ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା , ଗିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା , ଶୁଖିଲା କାଶ , ସ୍ୱର ବସିଯିବା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

Leave A Reply

Your email address will not be published.