ରସୁଣରୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ିବାରେ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟିପ୍ସ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଯିବ ଚୋପା

0

ରସୁଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ରସୁଣ କୌଣସି ରୂପରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ରସୁଣ କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଉପକାରୀ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ | ରସୁଣର ଛୋଟ କୋଳକୁ ଛଡ଼େଇବା ବହୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ | ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସରଳ ଟିପ୍ସ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ରସୁଣର ଚୋପାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ |

ପ୍ରଥମ ଉପାୟ – ରସୁଣରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଚୋପା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବାହାରିଯାଏ | ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଖୋଳ ଥିବା ଡ଼ବା ନେଇ ସେଥିରେ ରସୁଣକୁ ରଖି ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରି ଜୋରରେ ହଲାନ୍ତୁ | ଦେଖିବେ ଏହା ରସୁଣ ଚୋପାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବ |

ଦ୍ଵିତୀୟ ଉପାୟ – ଆପଣ ରସୁଣର ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ପ୍ରଥମେ, ମାଇକ୍ରୋୱେଭରେ ଗୋଟା ରସୁଣକୁ ୨୦-୩୦ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗରମ କରନ୍ତୁ | ଏହା ପରେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଆସନ୍ତୁ | ଏହା ପରେ ଚୋପା ସହଜରେ ବାହାରି ଆସିବ |

ତୃତୀୟ ଉପାୟ – ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ରସୁଣକୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅତି ସହଜରେ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଯିବ |

ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ – ଆପଣ ରସୁଣର ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଏଥିପାଇଁ ରସୁଣର ମୂଳକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଛୁରୀର ଅଗ ପଟ ରସୁଣର ଚୋପା ଉପରେ ରଖିଲେ ଚୋପା ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯିବ |

ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ – ରସୁଣର ଚୋପାକୁ ଅତି ସହଜରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ | ଏହା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରି ଭୂମିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦବାନ୍ତୁ | ଏହା ପରେ ରସୁଣ ଚୋପା ସହଜରେ ବାହାରି ପଡିବ |

SOA post below
Leave a comment